دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10051 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 25
10057 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 20
10073 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 35
10150 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 30
10155 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 15
10332 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 40
10336 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 40
10575 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 30
10593 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 20