دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته علوم و مهندسی خاک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10032 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10080 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10092 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10100 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10118 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 25
10135 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 9
10179 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 25
10203 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10214 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10270 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10282 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10298 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10321 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10327 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10380 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10388 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10406 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10414 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10453 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 25
10429 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 25
10437 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 5
10464 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10468 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 25
10495 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10500 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10507 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10519 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10528 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10542 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10553 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10577 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 25
10595 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 15
10622 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10631 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10669 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10673 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10695 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10703 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10730 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10751 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10754 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10759 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10766 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10781 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10784 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10825 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12797 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز