دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته علوم و مهندسی محیط زیست

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10006 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
10014 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
10020 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10093 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10101 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10105 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10182 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
10205 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10216 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10224 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
10228 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 12
10285 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10301 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10346 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10349 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10382 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10390 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10455 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
10471 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
10482 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10487 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10544 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10555 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10565 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10580 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
10598 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 15
10624 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10634 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10678 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10682 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10761 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10768 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10775 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10778 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10824 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12801 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه شهرکرد - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
12812 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان – سنندج - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
12817 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17359 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17364 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17387 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17425 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17435 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17455 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
18506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
18511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره اغاج آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
18658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیلم بوشهر علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
18731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد گندمان چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
18803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد مارگون کهگیلویه وبویراحمد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
19127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر جاسک هرمزگان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هادی شهر آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
18715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خوسف خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
18844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازهآباد ثلاث باباجانی کرمانشاه علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب کرمانشاه علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25