دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در مجتمع آموزش عالی سراوان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
054- نشاني: استان سيستان و بلوچستان، شهرستان سراوان، بلوار پاسداران، جنب فرمانداري. كدپستي: 9951634145 تلفن: 37630098 نمابر: 37630098
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23091 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 15
23092 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 6
10849 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10850 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10851 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10852 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10853 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10854 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10855 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10856 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10857 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تولید و فرآوری خرما صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
23093 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23094 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10858 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10859 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10860 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10861 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10862 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10863 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10864 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10865 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10866 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تولید و فرآوری خرما صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
23095 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
23096 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20