دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در مجتمع آموزش عالی گناباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23097 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
23098 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 10
23099 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 14
23100 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
23101 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
23102 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 2
10867 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 46
10868 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10869 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10870 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
10871 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10872 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10