کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مدیریت مناطق خشک و بیابانی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مدیریت مناطق خشک و بیابانی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 10023 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه اردکان یزد مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10026 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه اردکان یزد مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10214 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10223 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10349 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان سمنان مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10352 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان سمنان مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10583 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10602 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10835 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یزد یزد مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10863 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10874 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10885 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10888 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 10