دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دسته مناطق محروم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12501 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12502 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12503 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12504 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12505 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12506 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12507 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مامایی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12794 روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12795 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
12796 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12797 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
12798 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
12799 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12857 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
12800 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه ایلام
12859 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12860 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12861 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12862 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12801 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه شهرکرد - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
12802 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه شهرکرد - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12803 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی فضای سبز با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین/ملاثانی اهواز - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12864 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه شهرکرد
12804 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقیانوس شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12805 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه زابل - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12866 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان مجتمع آموزش عالی بم
12867 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان مجتمع آموزش عالی بم - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
12598 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12600 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
12603 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
12604 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هستهای با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
12605 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12606 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
12607 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
12608 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
12806 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12807 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان – سنندج - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12869 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12808 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه تبریز
12809 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
12810 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان – سنندج - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12811 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان - سنندج
12812 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان – سنندج - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
12813 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان – سنندج - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
12872 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان - سنندج
12874 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) - امکان انتقـال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
12814 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12815 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه یاسوج - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12816 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12817 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12875 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12876 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12877 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12878 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12879 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12880 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12818 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دامپزشکی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه لرستان - خرم آباد
12881 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز
12882 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه هنر اصفهان
12883 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه شهید چمران - اهواز
12884 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه اصفهان
12819 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12820 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12821 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان)
12822 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12886 روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران)
12887 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12888 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12669 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12670 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12671 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12672 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12673 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12674 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12675 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12676 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس