دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته مهندسی تولیدات گیاهی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10033 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10062 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10068 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10081 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10094 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10102 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10106 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) خراسان جنوبی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10132 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10136 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 9
10159 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10163 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10184 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 25
10192 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 25
10196 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10207 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10218 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10233 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10271 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10287 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10303 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10322 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10328 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10383 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10391 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10407 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10416 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10459 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10431 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 25
10441 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10447 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10462 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 25
10473 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 25
10496 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10501 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10508 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10521 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10530 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10545 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10556 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10582 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 25
10600 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 10
10625 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10636 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10658 نوبت دوم دانشگاه گنبد گلستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10670 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10674 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10696 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10705 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10731 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10736 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10752 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10755 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10762 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10769 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10782 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10786 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10800 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10803 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10811 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10816 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10829 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10852 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10861 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12798 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
12822 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی