کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 10039 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10059 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10073 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10086 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10100 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10107 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10112 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) خراسان جنوبی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10126 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10140 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10190 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10198 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10215 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10224 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10240 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10269 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10283 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10299 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10314 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10333 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زنجان زنجان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10338 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زنجان زنجان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10382 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10392 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 2
تجربی - صرفا سوابق 10418 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10422 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10438 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10447 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10465 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10476 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10504 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10507 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10515 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات مرد 12
تجربی - صرفا سوابق 10520 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن 18
تجربی - صرفا سوابق 10537 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10546 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10560 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10584 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10603 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10634 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10642 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10664 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10672 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10687 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10699 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10730 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10737 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10742 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10744 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10758 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10762 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10771 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10778 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10809 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10812 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10822 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10826 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10839 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15043 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15264 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار مازندران مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15594 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25