کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مهندسی زیست فناوری کشاورزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مهندسی زیست فناوری کشاورزی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10082 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10169 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10170 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10204 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10454 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10477 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10553 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10625 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10629 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10766 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10779 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10790 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10840 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10865 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10876 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - مناطق محروم 13420 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 1
تجربی - صرفا سوابق 13558 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13650 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 35