دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته مهندسی علوم دامی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
علوم دامی مجموعه علوم دامي در برگيرنده تخصص هاي متنوعي است كه اين تخصص ها در سطوح مختلف با توجه به نياز از دو جنبه موضوعي و كاربردي قابل طرح و بررسي است. از جنبه موضوعي عناوين تخصصي تغذيه دام ، اصلاح نژاد ، فيزيولوژي ، اقتصاد دامپروري ، فرآورده هاي دامي … از مهمترين تخصص هايي است كه در سطوح عالي دامپروري مطرح بوده و از جنبه كاربردي نيز پرورش گاو و گاوميش ، پرورش زنبور عسل ،… از مهمترين عناوين قابل طرح مي باشد. انشعاب عنوان كلي امور دام (دامپروري ) در تخصص هاي فوق الذكر از هر يك از جنبه هاي موضوعي و با كاربردي مي تواند زمينه هاي لازم را براي رشد و توسعه بخش مربوطه فراهم آورد و مانع از اتلاف نيروهاي آموزش ديده در زمان ورود به كار گردد . با توحه به عملكرد مورد انتظار از كاردان براي ارائه خدمات مشخص در زمينه هاي مختلف اجرايي ، تخصصي نمودن آموزشها در اين مقطع ضمن افزايش كارآيي افراد آموزش ديده در زمينه خاص آموزشي از اتلاف زمان براي احراز شرايط لازم در جهت وظايف محوله جلوگيري خواهد نمود. در همين ارتباط به لحاظ نوع وظايف تعيين شده براي فارغ التحصيلان اين مقطع آموزشي و لزوم توجه بيشتر به جنبه هاي كاربردي ، تقسيم بندي تخصص هاي مورد نياز در مقطع كارداني را اجتناب ناپذير ساخته است. برنامه تكنولوژي پرورش طيور به طور مشترك توسط كارشناسان معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد کشاورزی و كارشناسان آموزش كشاورزي وزارت آموزش و پرورش تهيه و تدوين گرديده است و روند بررسي و تهيه آن به شرح ذيل مي باشد. با توجه به تنوع مشاغل مرتبط با صنعت دامپروري و گستردگي روز افزون آن و به لحاظ اختلاف نسبتا زياد گرايشهاي مختلف قابل طرح در آن ، امكان جمع بندي كليه تخصص ها و تامين نياز اين بخش تحت عنوان مجموعه اي واحد بنام دامپروري وجود ندارد . لذا به منظور پوشش دادن نيازها ي كليه زير بخشهاي دامپروري و با استناد به نظرات مسئولين اجرايي امور دام كشور تفكيك عنوان كلي دامپروري در گرايشهاي پرورش گاو گاوميش ، پرورش گوسفند و بز ، پرورش طيور ، پرورش زنبور عسل طرح و توسط صاحب نظران اين صنعت در بخشهاي مختلف آموزشي ، تحقيقاتي و توليد كنندگان، تفكيك عنوان كلي دامپروري در عناوين تخصصي تر مورد تاييد قرار گرفت. در اين ميان با توجه به مشاغل موجود و قابل طرح ، تكنولوژي پرورش طيور بعنوان يك گرايش تخصصي مطرح گرديد تا زمينه لازم را جهت رشد و شكوفايي اين بخش از صنعت دامپروري فراهم آورد. مراحل تدوين برنامه الف)تعيين مشاغل موجود و نيازمنديهاي شغلي ب)تعيين دانش و مهارتهاي مورد نياز كار و پاره كارهاي هر يك از مشاغل براساس دستور العمل كلي تدوين برنامه هاي آموزشي دو ره هاي كارداني و كارشناسي علمي – كاربردي ج‌) تعيين دروس و محتواي آموزشي براساس دانش و مهارتهاي مورد نياز هر يك از مشاغل د)تعيين ريز محتواي آموزشي براساس نظام آموزشهاي كارداني در بخش كشاورزي از آموزشهاي علمي – كاربردي ه)رعايت اصول و مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي (دستورالعمل كلي تدوين برنامه هاي آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي علمي – كاربردي و نظام آموزشهاي كارداني در بخش كشاورزي و آموزشهاي علمي – كاربردي ) اين دوره بعد از دوره هاي آموزشي بلند مدت كارداني علمي – كاربردي با هدف تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه پرورش طيور مي باشد تا ضمن اشاعه فرهنگ نوين پرورش طيور امكان رشد و توسعه اين بخشها از صنعت دامپروري را فراهم آورد. واحدهاي پرورش طيور در كشور با سرعت روز افزون در حال توسعه مي باشند اين بخش از صنعت دامپروري نقش قابل توجهي در تامين مواد پروتئيني جامعه دارد و به لحاظ فقدان نيروهاي كارآمد اجرايي اغلب اين واحدها از بازده اقتصادي كافي برخوردار نمي باشند. لذا تربيت نيروهاي كاردان با تخصص پرورش طيور مي تواند نقش موثري در ارتقای فعاليتهاي اين بخش از صنعت دامپروري داشته باشد.   پرورش دام و طيور به منظور تأمين مواد غذايي، خصوصاً نياز پروتئيني انسان نقش مهمي در زندگي بشر ايفا مي‌كند. در اين رشته پرورش دام از قبيل گاو و گوسفند، پرورش طيور مانند مرغ، بوقلمون و ... پرورش ماهي، پرورش زنبور عسل و پرورش اسب مورد بحث قرار مي‌گيرد. هنرجويان اين رشته با فيزيولوژي بدن حيوانات، دستگاه گوارش، نحوه توليدمثل، پرروش و تغذيه آنها آشنا مي‌شوند. در ضمن زمينه‌هاي شغلي رشته مذكور عبارت است از: اشتغال در كشت و صنعت‌ها دستيار دامپزشك اشتغال در گاوداري‌هاي صنعتي اشتغال در مزارع پرورش ماهي اشتغال در مرغداريهاي صنعتي راه‌اندازي مجتمع‌هاي خصوصي در دامپروري زنبور‌داري و توليد عسل پرورش اسب تأسيس شركتهاي خدمات دامپزشكي و ... نقش و توانایی یا کارایی فارغ التحصیلان این رشته می توانند درموارد زیر نقش و توانائی خود را ایفاء نمایند. - بعنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی دامپروری - به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف علوم دامی در واحدهای اجرایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و غیره - بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و مجری امور تحقیقات کشاورزی . ضرورت و توانایی برقراری رشته علوم دامی برای تربیت کارشناسائی که بتوانند در جهت افزایش تولید در هر واحد دامی و استفاده حداکثر از منابع بالقوه کشور موثر باشند باتوجه به تعداد زیاد دام و طیوریکه در مملکت وجود دارد لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان رشته علوم دامی، هر چه بیشتر از دام و طیور کشور برای افزایش تولید از طریق کمی و کیفی استفاده بعمل آید با توجه به مطالب فوق ضرورت و اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با بکار گرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی کشاورزی و دروس تخصصی رشته علوم دامی در جهت رسیدن به هدف فوق الذکر اقدام نمایند مشخص می شود. علوم دامی ، رشته ای كه برای شهرنشینان خیلی جالب توجه نمی باشد برای كلان شهرهایی همانند تهران علوم انسانی نیز چنگی به دل نمی زند وای به حال علوم دامی اما به هر حال از شهرنشینان محصول وخدمات مهندسان علوم دامی و بسیاری از افرادی كه در عرصه تولید محصولات دامی تلاش می كنند بیشترین استفاده را می برند . رشته مهندسی علوم دامی، یکی از مهمترین رشته های کشاورزی است و به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز بخش علوم دامی کشور، در جهت استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره گیری از آخرین اطلاعات علمی در زمینه های متنوع پرورش دام و طیور و افزایش تولید کمی و کیفی پروتئین حیوانی، در مراکز آموزش عالی کشور ایجاد شده است.  تعریف و هدف علوم دامی مجموعه علوم و فنونی است که در زمینه تغذیه و بهداشت، ژنتیک و اصلاح، فیزیولوژی و مدیریت و پرورش حیوانات اهلی و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. مراکز آموزش عالی کشور در 4 مقطع جداگانه علوم دامی دانشجو می پذیرند: الف) کاردانی: شامل رشته های تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی پرورش طیور، تکنولوژی پرورش گاو و گاومیش، تکنولوژی پرورش زنبور عسل و تکنولوژی پرورش دام در مرتع. ب) کارشناسی: شامل رشته های مهندسی علوم دامی، مهندسی تولیدات دامی، مهندسی پرورش گاو و گاومیش، مهندسی پرورش طیور. ج) کارشناسی ارشد: شامل رشته های تغذیه دام، ژنتیک و اصلاح دام، دکترای فیزیولوژی دام. د) دکترای تخصصی: شامل دکترای تغذیه دام، دکترای اصلاح دام، دکترای فیزیولوژی دام. تربیت نیرو در مقطعهای کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در زمینه های مختلف علوم دامی به منظور تأمین نیروی متخصص مورد نیاز در واحدهای دامپروری، سازمانها و نهادهای تخصصی و برنامه ریزی، مراکز آموزشی در مقطعهای متوسطه و عالی، محقق و پژوهشگر در بخش کشاورزی و تربیت مجریان، مدیران و کارشناسان امور دام در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی از جمله هدفهای این رشته تحصیلی است.  اهمیت و جایگاه در جامعه تأمین پروتئین مورد نیاز کشور همواره از عمده مشکلات اقتصادی و در عین حال پرهزینه بوده است. در شرایط فعلی نیازهای غذایی انسان یا از طریق تولیدات گیاهی تأمین می گردد و یا از طریق تولیدات دامی. تولیدات دامی بهترین منبع تأمین پروتئین مورد نیاز جوامع بشری است. اهمیت این امر باعث گردیده است که امروزه در کشورهای پیشرو جهان شاهد پیشرفتهای شگرف تکنیکی در تأمین منابع پروتئین باشیم. با توجه به موارد فوق نیاز و جایگاه رشته علوم دامی در جامعه مشخص می گردد. صنعت و بازار كار تواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته و ادامه تحصیل در آن داوطلب باید از روحیه کار در محیطهای کشاورزی و روستایی، کار در کنار حیوانات و گیاهان و همچنین از قدرت جسمی لازم، برخوردار باشد و در درسهای علوم پایه مخصوصاً زیست شناسی قوی باشد. تواناییهای فارغ التحصیلان دانش آموختگان رشته علوم دامی در مقطعهای تحصیلی مختلف، می توانند در موارد مختلف، ایفای وظیفه کنند که به طور مختصر به شرح زیر است: الف) کاردانی: - اداره امور واحدهای پرورش دام، طیور و زنبور عسل. - کمک به کارشناسان در تدوین و اجرای برنامه های مدیریت پرورشی، بهداشت، تغذیه، اصلاح، تولید مثل و ...، دام و طیور. - همکاری در اجرای طرحها و استفاده بهینه از امکانات موجود. ب: کارشناسی: - مدیریت واحدهای تولیدی دولتی، تعاونی و خصوصی دامپروری. - کارشناسی مختصص برنامه ریزی در زمینه های مختلف علوم دامی در سازمانهایی چون وزارت کشاورزی، جهادسازندگی و غیره. - تدریس در هنرستانهای کشاورزی و کارشناسی امور آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و مشاوره ای. ج) کارشناسی ارشد - تدریس درسهای علوم دامی در آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی. - تحقیق در زمینه های مختلف امور دام و طیور. - برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی و تخصصی در زمینه های مختلف علوم دامی. د) دکترای تخصصی: - تدریس و پژوهش در مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور - قبول مسوولیتهای مهم اجرایی و مشاوره ای در امر برنامه ریزی، انتقال فن آوری و افزایش توان تولیدی بخش علوم دامی کشور. - کمک در توسعه مرزهای دانش و فنون پیشرفته در رشته های مختلف علوم دامی
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10010 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10013 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10035 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10064 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10070 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10082 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10096 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10104 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10133 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10137 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10142 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25 امکان انتقال به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10146 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 امکان انتقال به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10188 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی علوم دامی با آزمون هردو 25
10193 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی علوم دامی با آزمون هردو 25
10209 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10220 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10273 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10290 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10306 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10323 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10329 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10340 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10343 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10385 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10393 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10408 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10417 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10461 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10475 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی علوم دامی با آزمون هردو 25
10510 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10524 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10533 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10549 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10560 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10584 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی با آزمون هردو 25
10603 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10627 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10638 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10656 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10671 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10675 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10698 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10707 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10734 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10737 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10764 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10771 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10813 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10818 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10838 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10844 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10854 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10863 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12799 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12802 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه شهرکرد - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17400 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17428 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17444 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
18521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره اغاج آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد گندمان چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه خراسان جنوبی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی با آزمون هردو 20
18820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی واحد فیروزه خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد زهک سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هادی شهر آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد جونقان چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی علوم دامی با آزمون هردو 20
18876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم دامی با آزمون هردو 20
19079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25