کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 13548 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 180
تجربی - با آزمون 13549 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 20918 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - صرفا سوابق 13550 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی محض زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 13551 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 13552 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی شیمی آزمایشگاهی زن - مرد 100