کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 13554 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13555 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13556 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 13557 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13558 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13559 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی تکنولوژی محیط زیست زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 13560 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی تکنولوژی مواد غذایی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 13561 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی امور زراعی و باغی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 13562 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 20967 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان حسابداری زن - مرد 18