کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 13608 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13609 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی گیاهی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13610 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 21226 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 13611 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران بهداشت مواد غذایی زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 13612 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 13613 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 21227 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 46
تجربی - صرفا سوابق 21228 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18