کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 13645 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی جانوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13646 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13647 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13648 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21613 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - صرفا سوابق 13649 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 13650 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13651 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان کاردانی شیمی آزمایشگاهی زن - مرد 100