کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - نیمه متمرکز 21677 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21678 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21679 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21680 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 20
تجربی - نیمه متمرکز 21681 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21682 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 20
تجربی - نیمه متمرکز 21683 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21684 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15