دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ادبیات کودک و نوجوان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10002 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10003 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 19
10004 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
10005 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10006 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10007 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10008 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10009 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10010 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10011 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10012 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
10013 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10014 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
10015 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
10016 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10017 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10018 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10019 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10020 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10021 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10022 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10023 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
10024 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10025 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
10026 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10027 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
10028 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
10029 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
10030 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10031 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10032 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10033 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10034 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10035 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10036 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10037 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10038 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10039 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
10040 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10041 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10042 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10043 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10044 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6
10045 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6
10046 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7
10047 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7
10048 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10049 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10050 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
10051 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10052 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10053 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10054 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10055 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10056 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10057 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10058 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10059 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10060 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10061 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10062 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10063 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10064 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10065 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
10066 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10067 نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
10068 نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
10069 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
10070 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10071 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10072 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10073 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10074 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10075 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10076 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10077 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10078 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10079 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 2
10080 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7
10081 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 3
10082 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10083 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10084 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10085 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10088 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10089 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10090 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10091 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10092 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10093 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل
10094 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15
10095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال و بختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگلویه و بویر احمد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10168 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10169 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10170 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10171 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10172 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10173 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال و بختیاری ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10174 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10175 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10176 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10177 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10178 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10179 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10180 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10181 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10182 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10183 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10184 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10185 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
10186 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10187 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10188 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10189 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10190 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10191 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10192 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10193 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال و بختیاری ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10194 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10195 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10196 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10197 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10198 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10199 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10200 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10201 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
کد ضریب 2 - ادبیات پایداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10202 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10203 روزانه دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10204 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10205 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10206 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10207 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10208 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
10209 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10210 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10211 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10212 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10213 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10214 روزانه دانشگاه یزد یزد ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 17
10215 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10216 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10217 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10218 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10219 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10220 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
10221 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10222 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10223 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10224 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10225 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10226 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10230 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10231 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10232 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10233 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10234 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10235 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10236 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10237 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10238 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10239 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10240 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10241 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10242 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10243 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10244 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10245 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10246 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10247 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10248 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10249 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10250 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10251 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10252 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10253 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10254 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
کد ضریب 3 - ادبیات تطبيقي و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10255 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 13
10256 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10257 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10258 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10259 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10260 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10261 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10262 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10263 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10264 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات عامه آموزشی پژوهشی هر دو 5
10265 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات عامه آموزشی پژوهشی هر دو 8
10266 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 در وزارت آموزش و پرورش ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل
10267 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10268 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10269 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10270 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مفتح شهر ری تهران آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10271 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10272 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10273 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 13
10274 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10275 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10276 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10277 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 16
10278 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی هر دو 5
10279 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی هر دو 8
10280 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی هر دو 4
10281 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نظریه و نقد ادبی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10282 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ادبیات معاصر آموزشی پژوهشی هر دو 10
10283 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری ادبیات معاصر آموزشی پژوهشی هر دو 7
10284 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ادبیات معاصر آموزشی پژوهشی هر دو 6
10285 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ادبیات معاصر آموزشی پژوهشی هر دو 16
10286 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 13
10287 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10288 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10289 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10290 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10291 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10292 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10293 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10294 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات عامه آموزشی پژوهشی هر دو 7
10295 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10296 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 1
10297 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10298 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10299 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10300 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی هر دو 4
10301 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی هر دو 4
10302 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ادبیات معاصر آموزشی پژوهشی هر دو 5
10303 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10304 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ادبیات معاصر آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات عامه آموزشی پژوهشی هر دو 20
10311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی هر دو 20
10312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی هر دو 20
10313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی هر دو 20
10314 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10315 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10316 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10317 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10318 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10319 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10320 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10321 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10322 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10323 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10324 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10325 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10326 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10327 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10328 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10329 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10330 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10331 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10332 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10333 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10334 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10335 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10336 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10337 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10338 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10339 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگلویه و بویر احمد ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10340 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10341 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10342 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد مازندران ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10343 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10344 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10345 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10346 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10347 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10348 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10349 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10350 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10351 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10352 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10353 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10354 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10355 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10356 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10360 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10361 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10362 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10363 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10364 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10365 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10366 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10367 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10368 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10369 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10370 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10371 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10372 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10373 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10374 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10375 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10376 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10377 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10378 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10379 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10380 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10381 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10382 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10383 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10384 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10385 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10386 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگلویه و بویر احمد ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10387 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10388 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10389 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد مازندران ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10390 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10391 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10392 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات عامه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10393 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات عامه آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10394 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10395 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10396 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10397 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10398 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10399 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10400 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10401 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10402 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ویرایش و نگارش آموزش محور هر دو 8 آموزش محور