دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته زیست شناسی علوم جانوری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏کلیه کد رشته دانشگاه ها پس از اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور درزمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 96 بروز رسانی خواهد شد و این صفحه در حال حاضر حاوی اطلاعات ظرفیت پذیرش دانشگاهها در مقطع کارشناسی ارشد و جهت آمادگی هر چه بهتر برای انتخاب رشته شما آمده است. هم چنین این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز بروز می گردد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند.
کد ضریب 1 - فیزیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19450 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 4
19451 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 16
19452 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 5
19453 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 5
19454 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 6
19455 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 3
19456 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 7
19457 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 3
19458 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 8 شرایط در انتهای دفترچه
19459 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 8
19460 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 6
19461 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 7
19462 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 8
19463 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 2
19464 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 3
19465 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 7
19466 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 9
19467 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزش پژوهشي فقط مرد 8 فقط فرهنگیان
19468 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 4
19469 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 2
19470 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 3
19471 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 4
19472 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 2
19473 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 3
19474 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 4 شرایط در انتهای دفترچه
19475 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 7
19476 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 2
19477 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 2
19478 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 2
19479 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 6
19480 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 3
19481 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 16
19482 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 6
19483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 10
19484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیولوژی آموزش محور هر دو 10
19485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فیزیولوژی آموزش پژوهشي هر دو 10
19486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فیزیولوژی آموزش محور هر دو 10
کد ضریب 2 - بیوسیستماتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19487 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 3
19488 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 7
19489 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 10
19490 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 9
19491 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 14
19492 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 6
19493 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 8
19494 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 6
19495 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 8
19496 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 3
19497 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 4
19498 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 3
19499 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 3
19500 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 3
19501 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 1
19502 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 2
19503 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 7
19504 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 2
19505 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 2
19506 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 2
19507 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 2
19508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوسیستماتیک آموزش پژوهشي هر دو 10
19509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوسیستماتیک آموزش محور هر دو 10
کد ضریب 3 - زیست شناسی سلولی و تکوینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19510 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 6
19511 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 10
19512 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 3
19513 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 8
19514 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 6
19515 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 5
19516 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 6
19517 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 6
19518 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 3
19519 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 6
19520 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 2
19521 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 4
19522 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 6
19523 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 2
19524 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 5
19525 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 2
19526 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 2
19527 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 3
19528 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 2
19529 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 1
19530 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 3
19531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 10
19532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش محور هر دو 10
19533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 10
19534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش محور هر دو 10
19535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 10
19536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش محور هر دو 10
19537 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 10
19538 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و تکوینی آموزش پژوهشي هر دو 20