دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13458 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13459 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13460 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13461 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13462 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13463 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13464 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13465 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13466 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13467 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13468 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13469 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
13470 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13471 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13472 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
13473 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13474 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13475 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13476 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13477 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13478 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد
13479 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13480 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13481 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
13482 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13483 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13484 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13485 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13486 روزانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13487 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13488 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13489 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق سردفتری آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
13490 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی هر دو 5
13491 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13492 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13493 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق اسناد و قراردادهای تجاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13494 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق اسناد و قراردادهای تجاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13495 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13496 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13497 روزانه دانشگاه شهید مطهری تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15 شرايط در انتهاي دفترچه
13498 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13499 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13500 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13501 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13502 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13503 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13504 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13505 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13506 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13507 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13508 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13509 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13510 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13511 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
13512 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13513 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13514 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13515 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13516 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13517 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13518 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13519 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13520 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13521 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13522 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13523 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی هر دو 5
13524 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13525 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق خصوصی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13526 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13527 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13528 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13529 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13530 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13531 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13532 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13533 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13534 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13535 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13536 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13537 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13538 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13539 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13540 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13541 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13542 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13543 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13550 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13551 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13552 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13553 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
13554 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13555 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13556 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13557 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13558 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13559 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13560 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13561 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13562 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13563 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13564 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
13565 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13567 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13568 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
13569 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13570 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
13571 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
13572 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13573 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13574 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - قم قم فقه و حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
13575 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13576 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13577 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13578 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13579 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13580 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13581 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13582 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
13583 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13584 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13585 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14
13586 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13587 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13588 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
13589 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
13590 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13591 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
13592 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13593 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13594 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
13595 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13596 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
13597 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13598 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
13599 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13600 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13601 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13602 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13603 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13604 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13605 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13606 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13607 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13608 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13618 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13619 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
13620 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13621 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13622 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13623 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13624 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13625 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13626 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13627 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13628 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13629 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13630 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13631 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13632 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
13633 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13634 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13635 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13636 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13637 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13638 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد
13639 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13640 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13641 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13642 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13643 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
13644 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13645 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13646 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13647 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان آموزشی پژوهشی هر دو 14
13648 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13649 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13650 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13651 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13652 روزانه دانشگاه شهید مطهری تهران فقه و حقوق جزا آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
13653 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13654 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13655 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13656 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13657 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13658 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13659 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13660 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13661 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13662 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13663 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13664 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13665 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13666 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13667 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13668 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13669 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
13670 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13671 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13672 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان آموزشی پژوهشی هر دو 12
13673 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13674 مجازی دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور هر دو 30 آموزش محور
13675 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13676 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13677 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13678 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13679 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13680 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13681 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13682 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13683 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13684 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13685 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13690 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13691 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13692 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
13693 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13694 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13695 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13696 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
13697 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13698 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13699 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13700 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13701 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13702 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13703 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13704 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13705 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13706 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13707 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13708 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13709 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13710 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13711 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13712 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13713 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13714 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13715 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13716 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13717 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13718 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13719 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
13720 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت دادگستری آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
13721 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت دادگستری آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13722 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13723 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13724 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13725 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
13726 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 10
13727 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 8
13728 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 12 پذيرفته شدگان اين رشته ملزم به ارايه مدرك زبان معتبر ميباشند
13729 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 1
13730 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13731 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13732 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13733 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13734 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13735 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13736 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13737 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13738 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13739 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13740 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13741 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی هر دو 3
13742 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
13743 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
13744 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 11 پذيرفته شدگان اين رشته ملزم به ارايه مدرك زبان معتبر ميباشند
13745 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13746 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13747 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13748 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13749 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13750 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13751 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13752 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13753 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13754 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13755 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 10
13756 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 15
13757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
13758 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13759 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 20
13760 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13761 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13770 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13771 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 6
13772 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13773 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 8
13774 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 12
13775 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13776 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13777 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 3
13778 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 3
13779 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13780 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13781 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 11
13782 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
13783 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13784 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13785 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 6
13786 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13787 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13788 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13789 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13790 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13796 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13797 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13798 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13799 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13800 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
13801 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13802 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13803 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
13804 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13805 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13806 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی معارف اسلامی و حقوق آموزشی پژوهشی هر دو 15
13807 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران معارف اسلامی و حقوق آموزشی پژوهشی فقط زن 14 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13808 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8
13809 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 4
13810 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
13811 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 3
13812 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13813 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
کد ضریب 10 - حقوق ارتباطات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13814 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی هر دو 14
13815 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی هر دو 13