دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14057 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 11
14058 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 16
14059 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
14060 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14061 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14062 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14063 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14064 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14065 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14066 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14067 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 22
14068 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14069 روزانه دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14070 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14071 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14072 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14073 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14074 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14075 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14076 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14077 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14078 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14079 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14080 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14081 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14082 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14083 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
14084 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14085 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14086 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14087 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14088 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14089 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14090 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14091 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14092 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14093 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14094 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14095 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14096 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14097 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14098 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14099 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14100 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14101 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14102 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14103 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14104 مجازی دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14105 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14106 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14107 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14108 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14109 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25590 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14110 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهر تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 15
14141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 20
14145 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14146 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14147 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14148 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14149 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
14150 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14151 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14152 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14153 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14154 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14155 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14156 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن وحدیث - قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل قم
14157 غیرانتفاعی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)- اصفهان(غیرانتفاعی) اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
14158 غیرانتفاعی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)- اصفهان(غیرانتفاعی) اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی فقط زن 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
14159 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14160 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 11
14161 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
14162 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14163 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14164 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14165 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14166 روزانه دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14167 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
14168 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14169 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14170 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14171 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14172 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14173 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14174 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14175 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14176 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8
14177 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7
14178 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6
14179 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14180 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
14181 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14182 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14183 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14184 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14185 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
14186 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14187 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14188 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14189 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14190 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14191 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 3
14192 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 5
14193 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 2
14194 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14195 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14196 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14197 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14198 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14199 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14200 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14201 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14202 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14203 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
14206 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 20
14207 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - روانشناسی صنعتی و سازمانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14210 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14211 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14212 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14213 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14214 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14215 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14216 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14217 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14218 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14219 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14220 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14221 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14222 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14223 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14224 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14225 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14226 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14227 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14228 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14229 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14230 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14231 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14232 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14233 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14234 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14235 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14236 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25593 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14238 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 16
14239 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 22 فقط زن
14240 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14241 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14242 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14243 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14244 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14245 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14246 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14247 روزانه دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14248 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14249 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14250 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14251 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14252 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 11
14253 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14254 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14255 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14256 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
14257 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط مرد 11 فقط مرد
14258 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
14259 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14260 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14261 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14262 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14263 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14264 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14265 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
14266 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
14267 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14268 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14269 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14270 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14271 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14272 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14273 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14274 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14275 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14276 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14277 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14278 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14279 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14280 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14281 نوبت دوم دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14282 نوبت دوم دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
14283 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
14284 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14285 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14286 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14287 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14288 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14289 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14290 مجازی دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14291 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14292 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14293 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14294 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14295 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14296 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14297 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25592 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج کهگلویه و بویر احمد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14318 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14319 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14321 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور