دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه زبان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - زبانشناسی همگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11962 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11963 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11964 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
11965 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11966 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11967 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11968 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11969 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11970 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 14
11971 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11972 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11973 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11974 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 14
11975 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11976 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11977 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11978 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 14
11979 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11980 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11981 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11982 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11983 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11984 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11985 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11986 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11987 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
11988 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11989 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11990 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11991 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11992 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11993 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11994 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11995 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11996 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11997 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11998 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11999 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 11
12000 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12001 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12002 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12003 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12004 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12005 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12021 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12022 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12023 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12024 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12025 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12026 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12027 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12028 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12029 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12030 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12031 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12032 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12033 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12034 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12035 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12036 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12037 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12038 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12039 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12040 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12041 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12042 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - آموزش زبان فارسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12043 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 5
12044 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
12045 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 4
12046 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 12
12047 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 14
12048 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 7
12049 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 12
12050 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 6
12051 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 6
12052 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 8
12053 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 2
12054 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
12055 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 2
12056 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 4
12057 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 3
12058 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 5
12059 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 4
12060 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 8
12061 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12062 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 20
12067 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12068 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12069 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12070 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12071 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزش محور فقط زن 30 آموزش محور - فقط زن
12072 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزش محور فقط مرد 30 آموزش محور - فقط مرد
12073 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12074 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12075 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12076 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - زبانشناسی رایانشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12077 روزانه دانشگاه تهران تهران زبانشناسی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
12078 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زبانشناسی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 داده ميباشد. لذا لازم است داوطلبان به رايانشي، مشتمل بر برنامه نويسي و تحليل اين دوره ميان رشتهاي زبان شناسي علوم رياضي و رايانه آشنا باشند.
12079 روزانه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری - شیراز فارس زبانشناسی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12080 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبانشناسی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 4 - واژه گزینی و اصطلاح شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12081 روزانه پژوهشکده مطالعات واژه گزینی - تهران تهران واژه گزینی و اصطلاح شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه