دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16990 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16991 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16992 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 35
16993 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16994 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 33
16995 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 14
16996 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 14
16997 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 12
16998 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
16999 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17000 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17001 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 16
17002 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17003 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17004 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17005 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 9
17006 روزانه دانشگاه تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 12
17007 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17008 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17009 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 8
17010 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 18
17011 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17012 روزانه دانشگاه زنجان زنجان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 23
17013 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 26
17014 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 14
17015 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 14 شرايط در انتهاي دفترچه
17016 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17017 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17018 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17019 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 18
17020 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 9
17021 روزانه دانشگاه شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17022 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17023 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17024 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 24
17025 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17026 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 12
17027 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17028 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17029 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 12
17030 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 13
17031 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17032 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 18
17033 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 8
17034 روزانه دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17035 روزانه دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
17036 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17037 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 21
17038 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17039 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17040 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 20
17041 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 9
17042 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17043 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17044 روزانه دانشگاه ملایر همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 30
17045 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 8
17046 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17047 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 9
17048 روزانه دانشگاه یزد یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 18
17049 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 22
17050 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17051 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 11
17052 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17053 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17054 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17055 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 25
17056 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17057 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17058 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17059 روزانه دانشگاه تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17060 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
17061 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17062 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17063 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
17064 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17065 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17066 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17067 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17068 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17069 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17070 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17071 روزانه دانشگاه شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17072 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17073 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده اپتيك و فتونيك
17074 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17075 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17076 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17077 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17078 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17079 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17080 روزانه دانشگاه قم قم اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17081 روزانه دانشگاه قم قم اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
17082 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17083 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17084 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17085 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17086 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17087 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 17
17088 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17089 روزانه دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17090 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 14
17091 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17092 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17093 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 9
17094 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
17095 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
17096 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17097 روزانه دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17098 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
17099 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
17100 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
17101 روزانه دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 14
17102 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17103 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17104 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
17105 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17106 روزانه دانشگاه شیراز فارس هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17107 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 9
17108 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17109 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 19
17110 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17111 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
17112 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
17113 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17114 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
17115 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17116 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17117 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17118 روزانه دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17119 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
17120 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17121 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
17122 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
17123 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
17124 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
17125 روزانه دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
17126 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
17127 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
17128 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
17129 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 7
17130 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
17131 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
17132 روزانه دانشگاه شیراز فارس ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
17133 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 13
17134 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17135 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
17136 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 7
17137 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
17138 روزانه دانشگاه قم قم ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17139 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
17140 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
17141 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17142 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
17143 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
17144 روزانه دانشگاه یزد یزد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
17145 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17146 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17147 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17148 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17149 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17150 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17151 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17152 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17153 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 22
17154 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 18
17155 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17156 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17157 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17158 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17159 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17160 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17161 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17162 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17163 روزانه دانشگاه قم قم فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17164 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17165 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17166 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17167 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17168 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17169 روزانه مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک - مراغه آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17170 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17171 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17172 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17173 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17174 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
17175 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17176 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17177 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17178 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17179 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17180 روزانه دانشگاه قم قم فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
17181 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17182 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17183 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اتمسفر آموزشی پژوهشی هر دو 4
17184 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز لایه های نازک آموزشی پژوهشی هر دو 12
17185 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
17186 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
17187 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17188 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17189 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
17190 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17191 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17192 روزانه دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 18
17193 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17194 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
17195 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 24
17196 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 22
17197 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17198 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
17199 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17200 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17201 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
17202 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17203 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17204 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
17205 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 9
17206 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 9
17207 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 15
17208 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 3
17209 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17210 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17211 روزانه دانشگاه شیراز فارس پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17212 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17213 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
17214 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 4
17215 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17216 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 6
17217 روزانه دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 3
17218 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 1
17219 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
17220 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
17221 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 4
17222 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17223 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
17224 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17225 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
17226 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
17227 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
17228 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17229 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17230 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17231 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17232 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17233 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17234 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
17235 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17236 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17237 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17238 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17239 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17240 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17241 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17242 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17243 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17244 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17245 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17246 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
17247 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17248 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17249 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17250 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 16
17251 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17252 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17253 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17254 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17255 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17256 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17257 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17258 نوبت دوم دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
17259 نوبت دوم دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
17260 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17261 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17262 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17263 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17264 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17265 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17266 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 20
17267 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17268 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17269 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 9
17270 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17271 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17272 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17273 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17274 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17275 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17276 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17277 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17278 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17279 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17280 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17281 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17282 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17283 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17284 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17285 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17286 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17287 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17288 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17289 نوبت دوم دانشگاه قم قم اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
17290 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17291 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17292 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17293 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17294 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17295 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17296 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
17297 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17298 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17299 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17300 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
17301 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17302 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17303 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17304 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17305 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17306 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17307 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
17308 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17309 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17310 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17311 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17312 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
17313 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17314 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17315 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17316 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17317 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
17318 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17319 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
17320 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
17321 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
17322 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17323 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 7
17324 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17325 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
17326 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
17327 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17328 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
17329 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17330 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
17331 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
17332 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17333 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17334 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17335 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
17336 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
17337 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17338 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17339 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17340 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17341 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17342 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17343 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17344 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17345 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17346 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17347 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17348 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17349 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17350 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17351 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17352 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17353 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17354 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17355 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17356 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17357 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17358 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17359 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17360 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17361 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17362 نوبت دوم پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز لایه های نازک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17363 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17364 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17365 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17366 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17367 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17368 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17369 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
17370 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17371 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17372 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17373 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17374 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17375 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 6
17376 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 3
17377 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 4
17378 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 2
17379 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 1
17380 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17381 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17382 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 1
17383 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17384 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 2
17385 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17386 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
17387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17388 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17389 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17390 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17391 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17392 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17393 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17394 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17395 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17396 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 21 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17397 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17398 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17399 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17400 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17401 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17402 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17403 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17404 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17405 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17406 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17407 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17408 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17409 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17410 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17411 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17412 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17413 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17414 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17415 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17416 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17417 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17418 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17419 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17420 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17421 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17422 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17423 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17424 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17425 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17426 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17427 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17428 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17429 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17430 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17431 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17432 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17433 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17434 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17435 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17436 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17437 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17438 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17439 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17440 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- واحد گرمدره البرز حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
17458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
17459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17463 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
17464 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17465 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17466 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2