دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14625 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14626 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
14627 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14628 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14629 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14630 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14631 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14632 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14633 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 13
14634 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14635 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14636 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14637 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14638 روزانه دانشگاه شیراز فارس بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14639 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14640 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14641 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
14642 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14643 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14644 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14645 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14646 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14647 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14648 روزانه دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14649 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14650 روزانه دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14651 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14652 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
14653 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
14654 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
14655 روزانه دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14656 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14657 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14658 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
14659 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
14660 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
14661 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
14662 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14663 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7
14664 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
14665 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14666 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
14667 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
14668 روزانه دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14669 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14670 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
14671 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
14672 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
14673 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
14674 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
14675 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14676 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14677 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
14678 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
14679 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14680 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
14681 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14682 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
14683 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
14684 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
14685 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14686 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14687 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14688 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14689 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14690 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14691 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14692 روزانه دانشگاه قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
14693 روزانه دانشگاه قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14694 روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14695 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14696 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
14697 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14698 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14699 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14700 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14701 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14702 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14703 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14704 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14705 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14706 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14707 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14708 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14709 نوبت دوم دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14710 نوبت دوم دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
14711 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14712 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14713 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14714 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14715 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14716 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14717 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14718 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14719 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 1
14720 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
14721 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14722 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14723 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
14724 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
14725 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
14726 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
14727 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14728 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
14729 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14730 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
14731 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14732 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
14733 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14734 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
14735 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
14736 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
14737 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
14738 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
14739 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
14740 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
14741 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
14742 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14743 نوبت دوم دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14744 نوبت دوم دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
14745 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14746 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
14747 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
14748 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14749 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14750 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14751 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14752 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14753 نوبت دوم دانشگاه قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14754 نوبت دوم دانشگاه قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
14755 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم قم کارآفرینی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14756 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14757 مجازی دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14758 مجازی دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14759 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14760 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت استراتژیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14761 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14762 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14763 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14764 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14765 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
14766 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14767 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14768 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14769 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14770 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14771 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14772 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14773 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14774 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14775 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14776 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
14777 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14778 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14779 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14780 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14781 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14782 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14783 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14784 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14785 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
14786 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14787 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14788 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14854 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
14855 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
14856 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14857 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14858 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14859 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14860 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14861 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هراز - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14862 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14863 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14864 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14865 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
14866 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14867 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14868 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14869 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14870 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14871 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14872 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14873 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14874 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14875 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14876 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14877 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14878 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14879 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14880 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14882 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14883 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14884 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14885 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14888 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14889 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14890 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14891 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14892 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14893 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14894 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14895 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14896 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14897 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی آذربایجان غربی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14898 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14899 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14900 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14901 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14902 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14903 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14904 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14905 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14906 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14907 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14908 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
14909 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14910 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14911 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14912 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14913 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14914 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14915 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14916 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14917 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14918 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14919 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14920 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14921 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14922 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14923 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14924 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14925 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14926 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14927 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
14928 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14929 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14930 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14931 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14932 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14933 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14934 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14935 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14936 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14937 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14938 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14939 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14940 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14941 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14942 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14943 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14944 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14945 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14946 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14947 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14948 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14949 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14950 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14951 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14952 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14953 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14954 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14955 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14956 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14957 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14958 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14959 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14960 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14961 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر- کرمان کرمان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14962 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14963 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
14964 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
14965 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14966 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14967 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14968 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
14969 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14970 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14971 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14972 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14973 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14974 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14975 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14976 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
14977 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14978 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14979 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14980 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14981 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کی سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14982 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14983 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
14984 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14985 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14986 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14987 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14988 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14989 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14990 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14991 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14992 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14993 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14994 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14995 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14996 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران کارآفرینی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14997 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14998 روزانه دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14999 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15000 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15001 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
15002 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15003 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15004 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15005 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15006 روزانه دانشگاه تهران تهران بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15007 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15008 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15009 روزانه دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15010 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15011 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15012 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15013 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15014 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15015 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 4
15016 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 5
15017 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 3
15018 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 14
15019 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 7
15020 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15021 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15022 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15023 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15024 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15025 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشی پژوهشی هر دو 5
15026 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت بحران آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15027 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مالی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15028 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل منابع انسانی و روابط کار آموزشی پژوهشی هر دو 8
15029 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15030 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15031 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15032 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15033 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
15034 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15035 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15036 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15037 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15038 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15039 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15040 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15041 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15042 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15043 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15044 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15045 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15046 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 2
15047 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 5
15048 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 3
15049 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15050 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15051 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15052 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15053 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15054 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشی پژوهشی هر دو 5
15055 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت بحران آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15056 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مالی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15057 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل منابع انسانی و روابط کار آموزشی پژوهشی هر دو 8
15058 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
15059 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم توسعه منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15060 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم خط مشی گذاری عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15061 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15062 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15063 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15064 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15065 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15066 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15067 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15068 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 15
15162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 15
15163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 15
15164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 15
15165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 20
15172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مالی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15175 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
15176 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15177 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 20
15178 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15179 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اماکن متبرکه مذهبی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15180 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15181 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 10
15182 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15183 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 9
15184 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15185 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 7
15186 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15187 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
15188 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15189 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15190 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12
15191 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15192 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 13
15193 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15194 روزانه دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 10
15195 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15196 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15197 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15198 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15199 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15200 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15201 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 16
15202 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 7
15203 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15204 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
15205 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15206 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12
15207 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15208 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 10
15209 روزانه دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12
15210 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
15211 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15212 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 10
15213 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 6
15214 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15215 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
15216 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15217 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15218 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15219 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15220 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
15221 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 3
15222 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15223 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15224 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 3
15225 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 3
15226 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15227 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
15228 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
15229 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15230 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15231 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15232 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15233 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15234 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15235 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15236 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15237 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 3
15238 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15239 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15240 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15241 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15242 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
15243 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
15244 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15245 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 3
15246 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15247 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15248 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
15249 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15250 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15251 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15252 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15253 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
15254 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 3
15255 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 6
15256 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
15257 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
15258 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15259 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15260 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15261 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15262 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15263 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15264 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15265 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15266 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15267 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15268 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 15
15269 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15270 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
15271 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15272 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15273 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15274 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15275 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15276 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15277 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15278 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15279 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15280 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15281 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کی سمنان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15282 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15284 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15285 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15286 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15287 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15288 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15289 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
15290 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15293 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15294 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15295 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15296 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15297 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
15307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15308 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوآوران - کوهدشت لرستان لرستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15310 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال و بختیاری تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15312 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 20
15313 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 20
15314 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 20
15315 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 20
15316 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 20
15317 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
15318 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
15319 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
15320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15321 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
15322 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تولید و عملیات آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15323 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت پروژه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15324 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 12 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
15325 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
15326 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15327 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
15328 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 24 محل تحصيل تهران
15329 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
15330 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
15331 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15332 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15333 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 5
15334 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 5
15335 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 6
15336 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 8
15337 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشی پژوهشی هر دو 6
15338 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 6 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
15339 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
15340 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15341 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15342 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
15343 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
15344 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15345 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
15346 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 2
15347 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 5
15348 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 3
15349 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 8
15350 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشی پژوهشی هر دو 3
15351 مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران کسب وکار الکترونیک آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
15352 مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان کسب وکار الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15353 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15354 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15355 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کسب وکار الکترونیک آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15356 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15357 مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت دانش آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
15358 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دانش آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15359 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15360 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
15361 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15362 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15363 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15364 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15365 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15366 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
15368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
15369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 10
15372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 20
15373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 10
15374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دانش آموزشی پژوهشی هر دو 10
15375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت دانش آموزشی پژوهشی هر دو 10
15376 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب وکار الکترونیک آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15377 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15378 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15379 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دانش آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15380 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
15381 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
15382 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15383 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 20
15384 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15385 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15386 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت دانش آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15387 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان کسب وکار الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15388 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15389 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15390 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کسب وکار الکترونیک آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15391 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب وکار الکترونیک آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15392 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15393 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15394 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15395 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دانش آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15396 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دانش آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15397 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15398 روزانه دانشگاه تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15399 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15400 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15401 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15402 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15403 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15404 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15405 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15406 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15407 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15408 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15409 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15410 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15411 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15412 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15413 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15414 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15415 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15416 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15417 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15418 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15419 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15420 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15421 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15422 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
15423 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15424 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
15425 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 9
15426 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15427 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15428 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15429 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15430 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15431 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 8
15432 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
15433 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15434 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15435 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15436 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15437 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15438 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15439 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15440 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15441 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15442 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15443 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15444 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15446 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
15449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15453 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15454 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15455 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15456 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15457 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15458 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر- کرمان کرمان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15459 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 15
15460 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 20
15461 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 20
15462 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 20
15463 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 20
15464 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بانکداری آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15465 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
15466 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 5
15467 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 15
15468 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 3
15469 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 6
15470 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 12
15471 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 5
15472 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10
15473 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
15474 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15475 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 3
15476 روزانه دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15477 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 3
15478 روزانه دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15479 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15480 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15481 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
15482 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15483 روزانه دانشگاه تهران تهران بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
15484 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15485 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 12
15486 روزانه دانشگاه گنبد گلستان توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 12
15487 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15488 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15489 روزانه دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15490 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 12
15491 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 5
15492 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10
15493 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 3
15494 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 6
15495 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 12
15496 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 5
15497 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 3
15498 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
15499 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15500 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 2
15501 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15502 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 2
15503 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15504 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15505 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15506 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
15507 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15508 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
15509 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 5
15510 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 12
15511 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15512 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15513 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 12
15514 مجازی دانشگاه تهران تهران کسب وکار جدید آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15515 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار جدید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15516 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار جدید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15517 مجازی دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15518 مجازی دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15519 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15520 مجازی دانشگاه تهران تهران توسعه آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15521 مجازی دانشگاه تهران تهران فناوری آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15522 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 15
15523 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
15524 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15525 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15526 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15527 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15528 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
15529 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15530 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
15531 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15532 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
15533 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
15534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 20
15535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10
15536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10
15537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
15542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
15543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15550 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20
15551 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار جدید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15552 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار جدید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15553 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15554 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15555 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15556 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15557 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15558 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15559 روزانه دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15560 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15561 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15562 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15563 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15564 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15565 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15566 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15567 مجازی دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15568 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15569 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15577 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15578 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 10 - مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15579 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت حمل و نقل دریایی بینقارهای آموزشی پژوهشی هر دو 3
15580 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان مدیریت حمل و نقل دریایی بینقارهای آموزشی پژوهشی هر دو 13
15581 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت حمل و نقل دریایی بینقارهای آموزشی پژوهشی هر دو 2
15582 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت حمل و نقل دریایی بینقارهای آموزشی پژوهشی هر دو 3
15583 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان مدیریت حمل و نقل دریایی بینقارهای آموزشی پژوهشی هر دو 13
15584 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت حمل و نقل دریایی بینقارهای آموزشی پژوهشی هر دو 1
15585 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت حمل و نقل دریایی بینقارهای آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه