دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15706 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15707 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15708 روزانه دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15709 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15710 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15711 روزانه دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15712 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15713 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
15714 روزانه دانشگاه شیراز فارس استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15715 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15716 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15717 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15718 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15719 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15720 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15721 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15722 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15723 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 14
15724 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15725 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15726 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15727 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15728 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15729 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15730 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15731 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15732 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15733 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15734 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
15735 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15736 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15737 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 9
15738 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15739 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15740 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15741 روزانه دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15742 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
15743 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15744 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15745 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15746 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15747 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15748 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
15749 روزانه دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15750 روزانه دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
15751 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15752 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 8
15753 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
15754 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15755 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 6
15756 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15757 روزانه دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15758 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15759 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 8
15760 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15761 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
15762 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15763 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15764 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15765 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15766 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15767 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15768 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15769 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15770 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15771 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15772 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15773 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15774 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15775 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15776 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15777 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15778 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15779 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15780 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15781 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15782 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15783 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15784 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15785 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15786 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15787 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15788 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
15789 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15790 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15791 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15792 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15793 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
15794 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15796 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15797 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15798 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15799 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 1
15800 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15801 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
15802 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15803 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15804 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 1
15805 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15806 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
15807 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15808 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 1
15809 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15810 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15811 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2
15812 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15813 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
15814 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 8
15815 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15816 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15817 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15818 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15819 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15820 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
15821 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15822 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15823 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15824 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15825 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان استراتژی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15826 مجازی دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15827 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم استراتژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15828 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15829 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزش محور هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه - آموزش محور - محل تحصيل تهران
15830 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
15831 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15832 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15833 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15834 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
15835 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه - آموزش محور - محل تحصيل تهران
15836 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15837 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان مالی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
15838 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15839 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15840 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15841 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15842 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15843 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15844 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15845 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15846 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15847 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15848 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15849 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15850 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15851 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15852 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
15853 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15854 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15855 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15856 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15857 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15858 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15859 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
15897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
15899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 10
15906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15917 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15918 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15919 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15920 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15921 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15922 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15923 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15924 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15925 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15926 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15927 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15928 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15929 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15930 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15931 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15932 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15933 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15934 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15935 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15936 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15937 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15938 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15939 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15940 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15941 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15942 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15943 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15944 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15945 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15946 غیرانتفاعی سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15 شرايط در انتهاي دفترچه
15947 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15948 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20 با همكاري دانشگاه كانپور هندوستان
15949 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15950 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15951 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15952 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15953 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15954 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15955 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
15956 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15957 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15958 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15959 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مالی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
15960 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15961 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15962 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15963 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15964 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15965 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15966 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15967 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15968 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15969 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15970 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15971 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15972 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15973 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15974 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15975 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15976 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15977 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15978 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15979 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15980 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 15 آموزش محور - محل تحصيل تهران
15981 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15982 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15983 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15984 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15985 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15986 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15987 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15988 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15989 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
15990 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15991 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15992 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15993 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
15994 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15995 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
15996 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15997 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت امور شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15998 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20