دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20046 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 38
20047 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 15
20048 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 9
20049 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 7
20050 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 18
20051 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 16
20052 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20053 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20054 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20055 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20056 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20057 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20058 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20059 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 15
20060 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20061 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20062 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 11
20063 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20064 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20065 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 30
20066 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20067 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20068 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20069 روزانه دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20070 روزانه دانشگاه تهران - کاسپین رضوانشهرگیلان گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20071 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20072 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20073 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20074 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20075 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20076 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 30
20077 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20078 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20079 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 18
20080 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20081 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 30
20082 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20083 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11
20084 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20085 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20086 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20087 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11
20088 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20089 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 14
20090 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20091 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 12
20092 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20093 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه پليمر و دانشگاه تربيت مدرس است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پتروشيمي ايران حمايت مالي ميگردد.
20094 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 30
20095 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
20096 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 7
20097 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 16
20098 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20099 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 10
20100 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20101 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20102 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20103 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
20104 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20105 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 11
20106 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 6
20107 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20108 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 7
20109 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 14
20110 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 16
20111 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20112 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 6
20113 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20114 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20115 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 14
20116 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
20117 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
20118 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
20119 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
20120 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
20121 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20122 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20123 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20124 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20125 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20126 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20127 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
20128 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 18
20129 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20130 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20131 روزانه دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 6
20132 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 13
20133 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 13
20134 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 15
20135 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 6
20136 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر صنایع پتروشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20137 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس بندرماهشهر خوزستان صنایع پتروشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20138 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20139 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20140 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20141 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران صنایع شیمیایی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20142 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
20143 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 16
20144 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20145 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20146 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20147 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 5
20148 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
20149 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 7
20150 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 7
20151 روزانه دانشگاه شیراز فارس پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 7
20152 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 13
20153 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 10
20154 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
20155 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
20156 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 9
20157 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
20158 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 10
20159 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 8
20160 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 7
20161 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 3
20162 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 8
20163 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 11
20164 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 6
20165 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 9
20166 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 9
20167 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20168 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 7
20169 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20170 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 4
20171 روزانه دانشگاه شیراز فارس راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6
20172 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
20173 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20174 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
20175 روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20176 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20177 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
20178 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
20179 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
20180 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
20181 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
20182 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20183 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 5
20184 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 6
20185 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
20186 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20187 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
20188 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20189 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20190 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20191 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20192 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20193 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20194 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20195 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20196 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20197 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20198 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20199 نوبت دوم دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20200 نوبت دوم دانشگاه تهران - کاسپین رضوانشهرگیلان گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20201 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20202 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20203 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20204 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20205 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20206 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20207 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20208 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20209 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20210 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20211 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20212 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20213 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20214 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20215 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20216 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20217 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20218 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20219 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 15
20220 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20221 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20222 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20223 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20224 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20225 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20226 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 4
20227 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20228 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20229 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20230 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 6
20231 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20232 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20233 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20234 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20235 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20236 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20237 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 3
20238 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
20239 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 3
20240 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20241 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20242 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20243 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 1
20244 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20245 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 9
20246 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20247 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 3
20248 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 4
20249 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر صنایع پتروشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20250 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس بندرماهشهر خوزستان صنایع پتروشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20251 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20252 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20253 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20254 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20255 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20256 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20257 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
20258 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20259 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20260 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 1
20261 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 6
20262 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
20263 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 6
20264 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20265 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2
20266 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2
20267 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 6
20268 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 3
20269 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 5
20270 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2
20271 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20272 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2
20273 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 2
20274 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20275 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
20276 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
20277 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20278 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20279 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20280 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20281 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20282 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20283 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20284 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20285 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20286 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20287 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20288 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20289 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20290 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20291 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20292 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20293 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20294 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20295 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20296 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20297 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20298 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20299 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20300 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20301 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20302 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20303 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20304 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20305 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20306 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20307 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20308 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20309 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20310 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 10
20311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 15
20312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
20313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 15
20314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 15
20316 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
20317 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20318 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20319 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20321 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20322 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20323 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20324 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20325 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان صنایع پتروشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20326 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20327 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 20
20328 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 20
20329 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 20
20330 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 20
20331 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20332 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20333 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20334 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20335 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20336 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20337 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20338 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20339 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20340 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزش محور هر دو 10 آموزش محور