دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20341 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
20342 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
20343 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 25 فقط زن
20344 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
20345 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
20346 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20347 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20348 روزانه دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20349 روزانه دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20350 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل تهران
20351 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20352 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
20353 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 16 شرايط در انتهاي دفترچه
20354 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 12
20355 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11
20356 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20357 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20358 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20359 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20360 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 21
20361 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20362 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20363 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20364 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 24
20365 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
20366 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
20367 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
20368 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 27
20369 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20370 روزانه دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 18
20371 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20372 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 4
20373 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 4
20374 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20375 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
20376 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
20377 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20378 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
20379 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20380 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20381 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20382 نوبت دوم دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
20383 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
20384 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20385 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
20386 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20388 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20389 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20390 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 13
20391 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
20392 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20393 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20394 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20395 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
20396 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
20397 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11
20398 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20399 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 3
20400 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 2
20401 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20402 مجازی دانشگاه تهران - فومن گیلان گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20403 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل تهران
20404 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20405 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
20406 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20407 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20408 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
20409 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
20410 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20411 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20412 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20413 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20414 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20415 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20416 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
20417 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 24 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20418 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20419 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20420 مشترک دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5 در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس MASNE فرانسه - مصاحبه دارد - شرايط مدرك بصورت مشترك با دانشگاه دانشكدههاي فني
20421 مشترک دانشگاه تهران تهران مهندسی مدیریت ساختارها و تجهیزات آموزشی پژوهشی هر دو 10 تحصيل پرديس دانشكدههاي فني مصاحبه - شرايط در انتهاي دفترچه - محل مشترك با دانشگاه كالسروهه آلمان - بدون
20422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
20424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
20426 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20427 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20428 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20429 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20430 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20431 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20432 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20433 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
20434 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
20435 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20436 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20437 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20438 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20439 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20440 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20441 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20444 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
20446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20453 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 20
20454 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 20
20455 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20456 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20457 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20458 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
کد ضریب 2 - سیستم های اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20459 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20460 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20461 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20462 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
20463 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
20464 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 11
20465 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20466 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20467 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20469 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20470 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 18
20471 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
20472 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20473 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20474 روزانه دانشگاه یزد یزد سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 13
20475 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 14
20476 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20477 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20478 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20479 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20480 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20481 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
20483 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20484 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
20485 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20486 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20487 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20488 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
20489 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20490 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20491 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20492 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه با همكاري دانشكده مهندسي پيشرفت -
20493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20496 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20497 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20498 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20499 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20500 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20501 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20502 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20503 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20504 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20505 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20507 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20508 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضريب 4 - سيستمهاي مالي - لوجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20516 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20517 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20518 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
20519 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20520 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20521 روزانه دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 6
20522 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
20523 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل تهران
20524 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 8
20525 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
20526 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 7
20527 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
20528 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12
20529 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 13
20530 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 6
20531 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 7
20532 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20533 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20534 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20535 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20536 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20537 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20538 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
20539 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
20540 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
20541 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
20542 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2
20543 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2
20544 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20545 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20546 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20547 مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20548 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20549 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل تهران
20550 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20551 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
20552 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20553 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20554 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20555 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20556 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20557 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20558 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20559 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20560 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20561 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20562 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 15
20563 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20564 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20565 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20567 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20568 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20569 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20570 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20571 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20572 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20573 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20574 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت پروژه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20575 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20576 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضريب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20577 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20578 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل تهران
20579 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20580 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20581 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 * - شرايط در انتهاي دفترچه
20582 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20583 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
20584 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
20585 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20586 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20587 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20588 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
20589 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20590 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20591 مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20592 مجازی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20593 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20594 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20595 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20596 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20599 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20600 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20601 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20602 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20603 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20604 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20605 غیرانتفاعی سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20606 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20607 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20608 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20609 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20610 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20611 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20612 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20613 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20614 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20615 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20616 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور