دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مهندسی کامپیوتر در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22519 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 11
22520 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22521 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 8
22522 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 15
22523 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
22524 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 8
22525 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
22526 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 24
22527 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 16
22528 روزانه دانشگاه شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22529 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22530 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22531 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22532 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22533 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 21
22534 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22535 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22536 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22537 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
22538 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22539 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 16
22540 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22541 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22542 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22543 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22544 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22545 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
22546 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22547 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22548 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22549 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22550 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22551 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22552 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22553 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22554 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22555 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22556 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22557 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22558 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22559 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22560 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22561 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22562 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
22563 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22564 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22565 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22567 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار (ویژه خواهران) - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22568 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22569 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22570 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22571 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22572 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22573 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22574 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22575 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22576 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22577 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22578 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
22579 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13
22580 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9
22581 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7
22582 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22583 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5
22584 روزانه دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22585 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل تهران
22586 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 18
22587 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12
22588 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22589 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6
22590 روزانه دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12
22591 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22592 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13
22593 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 16
22594 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 16
22595 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 21
22596 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22597 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 17
22598 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 18
22599 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13
22600 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22601 روزانه دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22602 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
22603 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22604 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
22605 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6
22606 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6
22607 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7
22608 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5
22609 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22610 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6
22611 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9
22612 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22613 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22614 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9
22615 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22616 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22617 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12
22618 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5
22619 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7
22620 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
22621 مجازی دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22622 مجازی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22623 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22624 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22625 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 25 شرايط در انتهاي دفترچه - آموزش محور - محل تحصيل تهران
22626 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22627 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22628 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22629 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22630 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
22631 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22632 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22633 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22634 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو بندرعباس
22635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22636 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22637 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22638 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22639 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22640 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22641 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22642 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22643 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار (ویژه خواهران) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22644 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22645 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22646 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22647 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22648 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22649 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22650 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22651 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22652 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22653 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22654 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22655 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22656 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22657 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22658 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22659 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22660 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22661 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور فقط زن 30 آموزش محور - فقط زن
22662 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور فقط مرد 30 آموزش محور - فقط مرد
22663 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22664 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22665 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22666 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22667 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22668 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 10
22669 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
22670 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4
22671 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22672 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22673 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22674 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22675 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6
22676 روزانه دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22677 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22678 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22679 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22680 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22681 روزانه دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 12
22682 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6
22683 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22684 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 12
22685 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6
22686 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 14
22687 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5
22688 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 18
22689 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22690 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22691 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22692 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 11
22693 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5
22694 روزانه دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 11
22695 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 9
22696 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22697 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22698 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22699 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22700 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22701 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده آپا
22702 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22703 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22704 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22705 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22706 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22707 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22708 روزانه دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22709 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22710 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2
22711 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22712 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22713 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
22714 روزانه دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22715 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2
22716 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 4
22717 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22718 روزانه دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل دانشكده علوم مهندسي پرديس دانشكدههاي فني
22719 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشی پژوهشی هر دو 9
25226 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شبیه ساز هوشمند آموزشی پژوهشی هر دو 2
25228 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی تولید بازی های رایانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
22720 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 10
22721 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4
22722 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
22723 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 2
22724 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22725 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 2
22726 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22727 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5
22728 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5
22729 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 1
22730 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22731 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 2
22732 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6
22733 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 2
22734 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22735 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 10
22736 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4
22737 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22738 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 2
22739 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22740 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1
22741 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22742 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22743 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22744 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1
22745 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1
22746 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22747 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22748 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2
22749 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 1
22750 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22751 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 1 شرايط در انتهاي دفترچه
22752 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 1
22753 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22754 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل دانشكده علوم مهندسي پرديس دانشكدههاي فني
22755 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22756 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22757 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22758 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22759 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22760 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22761 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
22762 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزش محور هر دو 13 شرايط در انتهاي دفترچه - آموزش محور - محل تحصيل تهران
22763 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22764 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22765 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22766 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22767 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22768 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22769 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22770 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22771 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22772 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22773 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22774 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22775 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22776 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22777 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 8
22778 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22779 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22780 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22781 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22782 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22786 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22787 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22788 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
22789 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
22790 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22791 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22792 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22793 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22794 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22795 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22796 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22797 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22798 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22799 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22800 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22801 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22802 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22803 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار (ویژه خواهران) - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22804 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22805 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
22806 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
22807 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22808 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22809 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22810 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22811 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22812 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22813 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22814 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22815 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22816 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگلویه و بویر احمد نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22817 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22818 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22819 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22820 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22821 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22822 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22823 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22824 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22825 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22826 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگلویه و بویر احمد نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22827 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22828 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22829 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22830 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22831 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22832 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22833 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22834 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22835 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22836 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22837 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22838 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22839 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22840 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22841 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22842 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22843 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22844 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22845 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22846 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22847 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
22848 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22849 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22850 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22851 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22852 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22853 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22854 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22855 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22856 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22857 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22858 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22859 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22860 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22861 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22862 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22863 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22864 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22865 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22866 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22867 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22868 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22869 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22870 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22871 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22872 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22873 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22874 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22875 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان و بلوچستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22876 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22877 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22878 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22879 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22880 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22882 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22883 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22884 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22885 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22888 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22889 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22890 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22891 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22892 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22893 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22894 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22895 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22896 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22897 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22898 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22899 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
22900 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 فقط مرد
22901 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 10
22902 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 10
22903 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 10
22904 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22905 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22906 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22907 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22908 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران رایانش امن آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22909 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22910 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22911 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22912 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
22913 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22914 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22915 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22916 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
22917 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور