دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23579 روزانه دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23580 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23581 روزانه دانشگاه ایلام ایلام درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23582 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 4
23583 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23584 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23585 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23586 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23587 روزانه دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23588 روزانه دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 7
23589 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
23590 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 4
23591 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23592 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23593 روزانه دانشگاه شیراز فارس درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23594 روزانه دانشگاه شیراز فارس درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 7
23595 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23596 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 4
23597 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23598 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23599 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23600 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23601 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 7
23602 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23603 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23604 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23605 روزانه دانشگاه ملایر همدان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 7
23606 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23607 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23608 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23609 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23610 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
23611 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
23612 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23613 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23614 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23615 روزانه دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23616 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
23617 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
23618 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23619 روزانه دانشگاه شیراز فارس سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23620 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
23621 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23622 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23623 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
23624 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
23625 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23626 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23627 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23628 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23629 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23630 روزانه دانشگاه اردکان یزد گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23631 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23632 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23633 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23634 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23635 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23636 روزانه دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23637 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23638 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23639 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23640 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
23641 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23642 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23643 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23644 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23645 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23646 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23647 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23648 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2 واقع در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد محل انجام رساله در پژوهشكده علوم گياهي ميباشد
23649 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23650 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23651 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23652 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23653 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23654 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23655 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23656 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23657 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23658 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23659 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23660 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23661 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23662 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23663 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23664 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23665 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23666 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 8
23667 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
23668 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23669 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23670 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23671 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23672 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23673 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23674 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23675 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23676 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23677 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23678 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23679 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23680 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
23681 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
23682 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
23683 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
23684 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
23685 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
23686 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
23687 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
23688 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
23689 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
23690 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
23691 روزانه دانشگاه ملایر همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
23692 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
23693 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23694 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23695 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23696 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23697 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23698 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23699 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23700 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 1
23701 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23702 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 4
23703 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23704 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23705 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23706 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23707 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23708 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23709 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23710 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23711 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23712 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23713 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23714 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23715 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23716 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23717 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23718 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23719 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
23720 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23721 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23722 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23723 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23724 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23725 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23726 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23727 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23728 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23729 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23730 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23731 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23732 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23733 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23734 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23735 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23736 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23737 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23738 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23739 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23740 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23741 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23742 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23743 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23744 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23745 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23746 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23747 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23748 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23749 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23750 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23751 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23752 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23753 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23754 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23755 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23756 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23757 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23758 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23759 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23760 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23761 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
23762 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
23763 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
23764 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
23765 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
23766 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
23767 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
23768 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
23769 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23770 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23771 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23772 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23773 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23774 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23775 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23776 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23777 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23778 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 15
23779 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
23780 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 20
23781 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 15
23782 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 20
23783 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 20