کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان نقشه برداری کشور

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان نقشه برداری کشور
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11434 روزانه با آزمون آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان نقشه برداری کشور تهران کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 30