کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11468 روزانه با آزمون آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج البرز مهندسی علمی - کاربردی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11469 نوبت دوم با آزمون آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج البرز مهندسی علمی - کاربردی عمران زن - مرد 20