کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11442 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی برق زن 40
ریاضی - با آزمون 11443 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی کامپیوتر زن 30
ریاضی - با آزمون 11444 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی معماری زن 30
ریاضی - با آزمون 18118 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران حسابداری زن 3
ریاضی - با آزمون 11445 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی برق زن 40
ریاضی - با آزمون 11446 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی کامپیوتر زن 30
ریاضی - با آزمون 11447 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی معماری زن 30
ریاضی - با آزمون 18119 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران حسابداری زن 3