دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11454 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 80
11455 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 80
11456 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری با آزمون هردو 80
11457 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت با آزمون هردو 120
11458 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 80
11459 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 80
11460 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری با آزمون هردو 80
11461 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت با آزمون هردو 120