دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11466 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 35
11467 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 35
11468 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 35
11469 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 20
11470 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
11471 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
11472 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11473 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20