دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه اردکان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1اين دانشگاه فاقد خوابگاه صندوق رفاه مي باشد. 2) اسكان خواهران دانشجو صرفا در خوابگاه هاي خودگردان صورت خواهد گرفت. 3) هر چند اين دانشگاه براي اسكان برادران دانشجو محدويت خوابگاهي دارد، ليكن تلاش خواهد نمود تا درصدي از دانشجويان را در خوابگاه خودگران اسكان دهد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10039 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10040 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق با آزمون هردو 25
10041 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی با آزمون هردو 25
10042 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
10043 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10044 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10045 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
22562 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 2
22563 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5
22564 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 2
22565 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
10046 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 10
10047 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق با آزمون هردو 5
10048 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی با آزمون هردو 5
10049 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع با آزمون هردو 5
10050 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران با آزمون هردو 5
10051 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
10052 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
22566 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 1
22567 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 1
22568 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 1
22569 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم  ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 3
22570 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22571 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم  ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 1