کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10074 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی برق زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10075 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی عمران زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10076 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی مکانیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10077 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی کاردانی معماری زن - مرد 45