دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه تربت حیدریه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10269 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 50
10270 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
10271 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 40
10272 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
10273 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
10274 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی معماری با آزمون هردو 30
10275 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 10
10276 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 10
10277 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 5
10278 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
10279 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
10280 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10281 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
22645 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10282 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10283 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22646 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2