کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10286 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10287 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10288 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10289 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 26
ریاضی - با آزمون 10290 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10291 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10292 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10293 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10294 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10295 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 26
ریاضی - با آزمون 10296 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10297 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 13