دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه جیرفت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) به دانشجويان براساس الويت خوابگاه تعلق مي گيرد. 2) نشاني: جيرفت، كيلومتر 8 جاده بندرعباس. صندوق پستي: 364 تلفن: 3-43347061 نمابر: 43347065-034
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10341 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10342 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 20
10343 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 20
10344 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
10345 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
22662 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی با آزمون هردو 4
10346 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 10
10347 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 10
10348 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
10349 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22663 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10350 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10351 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10352 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22664 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22665 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1