کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10399 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) بوشهر مهندسی صنایع زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10400 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) بوشهر مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - مناطق محروم 13335 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) بوشهر مهندسی صنایع مرد 1 دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي جم) مخصوص داوطلبان بومی بوشهر