کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10401 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز ریاضیات و کاربردها زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10402 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10403 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فیزیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10404 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10405 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10406 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10407 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17715 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17716 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی کاربردی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 17717 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
ریاضی - نیمه متمرکز 21851 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم ورزشی زن - مرد 4