کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10460 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب) کرمانشاه مهندسی صنایع مرد 35
ریاضی - با آزمون 10461 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب) کرمانشاه مهندسی عمران مرد 35