کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه شاهد - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه شاهد - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10573 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30 مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق پايگاه اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه (اسامي اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد). 
ریاضی - با آزمون 10574 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10575 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10576 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10577 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی پزشکی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10578 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10579 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17792 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17793 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17794 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17795 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 3