کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10903 روزانه با آزمون دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10904 روزانه با آزمون دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10905 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان علوم و مهندسی آب زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10906 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 20