دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه صنعتی بابل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استان مازندران، بابل، خیابان شریعتی کد پستی: ۷۱۱۶۷-۴۷۱۴۸ صندوق پستی: ۴۸۴ تلفن: ۴-۰۱۱۳۲۳۳۲۰۷۱ دور نگار: ۰۱۱۳۲۳۳۴۲۰۱ Website: www.nit.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10937 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10938 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک مهندسی با آزمون هردو 45
10939 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 80
10940 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 35
10941 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 70
10942 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
10943 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 50
10944 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
10945 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری با آزمون هردو 15
10946 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 65
10947 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 35
10948 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 30
10949 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 25
10950 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 60
10951 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 15
10952 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10953 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی صنایع با آزمون هردو 15
10954 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10955 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10956 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری با آزمون هردو 10
10957 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 35
10958 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 15
10959 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 20