کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10799 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10800 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان فیزیک مهندسی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10801 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی برق زن - مرد 95
ریاضی - با آزمون 10802 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شیمی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10803 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10804 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10805 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10806 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10807 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 17858 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 11