کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10820 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10821 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10822 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10823 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10824 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 65
ریاضی - با آزمون 10825 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10826 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 110
ریاضی - با آزمون 10827 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10828 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی نقشه برداری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10829 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی هوافضا زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 17861 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - مناطق محروم 13399 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی هوافضا زن - مرد 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي - تهران مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد