کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10851 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردان فنی معدن - استخراج معدن مرد 28
ریاضی - با آزمون 10852 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردانی فرآوری مواد معدنی مرد 28
ریاضی - با آزمون 10853 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردان فنی معدن - استخراج معدن مرد 12
ریاضی - صرفا سوابق 10854 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر مرد 28
ریاضی - صرفا سوابق 10855 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر مرد 12
ریاضی - صرفا سوابق 10856 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردانی فرآوری مواد معدنی مرد 12
ریاضی - مناطق محروم 13321 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی مهندسی برق زن - مرد 1 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مخصوص داوطلبان بومی آذربایجان شرقی