دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) در اين دانشگاه امكان ارائه خوابگاه به دانشجويان وجود ندارد. 2) در رشته علوم مهندسي، نوع گرايش با توجه به امكانات موجود دانشگاه و وضعيت تحصيلي دانشجو در سال اول، پس از اتمام سال اول توسط بخش مربوطه در دانشگاه تعيين مي شود.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10848 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 60
10849 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک با آزمون هردو 60
10850 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 120
10851 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون هردو 60
10852 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 60
10853 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 120
10854 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 120
10855 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 60
10856 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 30
10857 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
10858 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 20
10859 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10860 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
10861 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 20
10862 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
10863 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10864 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10865 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30