کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10920 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10921 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی مکانیک زن - مرد 30