دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه صنعتی همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه براي دانشجويان روزانه و نوبت دوم ندارد. تلفن:38411000
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10960 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق با آزمون هردو 80
10961 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 70
10962 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی با آزمون هردو 70
10963 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 80
10964 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون هردو 80
10965 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 70
10966 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق با آزمون هردو 20
10967 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 30
10968 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10969 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
10970 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون هردو 20
10971 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 30
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12755 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه صنعتی همدان